Programma’s

Crossing Borders in Health

All programs of euPrevent can use the frameworks ‘Positive Health’ and ‘Health in All Policies’, the Data in the EMR and the online Tools and Publications (EDUCAP).

Bekijk

Addiction

De grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van verslaving richt zich op het verminderen van risicogedrag bij met name adolescenten en senioren.

Bekijk

Environmental Health

De programmalijn Medische Milieukunde richt zich op monitoring, onderzoek en preventie van aandoeningen als gevolg van milieuverontreinigingen.

Bekijk

Infectious Diseases

Het doel van programmalijn Infectieziekten is vermindering van infectieziekten en bevordering van patiëntveiligheid in de Euregio Maas-Rijn.

Bekijk

Mental Health

De programmalijn Geestelijke gezondheid richt zich op preventie en behandeling van geestelijke aandoeningen bij verschillende doelgroepen.

Bekijk

Overweight

Overgewicht is een ernstig, toenemend volksgezondheidsprobleem. Deze programmalijn is gericht op preventie van het ontstaan van overgewicht.

Bekijk

Patient Empowerment

De programmalijn Patiëntpower richt zich op de belangen van de burger binnen de (euregionale) gezondheidszorg.

Bekijk