Stichting euPrevent | EMR

De Stichting euPrevent | EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn. euPrevent initieert, stimuleert en faciliteert samenwerkingsrelaties en -activiteiten tussen gezondheidsorganisaties. De activiteiten en samenwerkingsverbanden richten zich primair op zorg- en preventie-instellingen. Waar nodig worden ook andere partijen betrokken, waaronder burgers, patiëntenorganisaties, welzijns- en onderwijsinstellingen, overheden, private sector en publieke en private financiers. De inwoners van de Euregio Maas-Rijn (EMR) zijn de uiteindelijke doelgroep.

Doel

De grensoverschrijdende samenwerking tussen de diverse gezondheidsinstellingen is er op gericht meer eenheid te brengen in de aanpak van preventieve en curatieve gezondheidszorg in de EMR. Dit komt allereerst de gezondheid van de Euregionale bevolking ten goede, maar bevordert ook bijvoorbeeld de uitwisseling van arbeidskrachten tussen de deelregio’s. Hierdoor kunnen de zorg- en welzijnssectoren in de deelregio’s vraag en aanbod van professionals beter op elkaar afstemmen.

Werkgebied: de Euregio Maas-Rijn 

De Stichting euPrevent | EMR sluit nauw aan bij het beleid en de doelstellingen van de Stichting Euregio Maas-Rijn, waarin de vijf deelregio’s van de EMR participeren:

In België:

 • de Vlaamse provincie Limburg
 • de Waalse provincie Luik
 • de Duitstalige Gemeenschap

In Duitsland:

 • het westelijke deel van het Regierungsbezirk Köln (deelstaat Noordrijn-Westfalen).

In Nederland:

 • het zuidelijke deel van de provincie Limburg

De Euregio Maas-Rijn reikt over drie landgrenzen en drie taalgrenzen. In het gebied wordt Duits, Frans en Nederlands gesproken. De vijf deelregio’s kennen elk hun eigen regels en opvattingen over de inrichting van de gezondheidszorg en de organisatie van ziektepreventie. De bevolking van 3,2 miljoen mensen is relatief gelijk qua leeftijdsopbouw, sociaal-economische situatie, leefstijl en gezondheidsprofiel. Hierdoor kan de EMR zich ontwikkelen tot een Europees laboratorium voor grensoverschrijdende preventie en zorginnovatie.

Stichtingsbestuur

Vanwege het euregionale uitgangspunt van de stichting euPrevent | EMR bestaat het stichtingsbestuur uit personen afkomstig uit de gehele Euregio Maas-Rijn. De bestuursleden hebben goede kennis van de gezondheidsthema’s die in de programmlijnen bij euPrevent zijn ondergebracht. Ook hebben zij invloed in het werkveld. Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. Karl-Heinz Feldhoff (DE), voorzitter
 • Dhr. Nanne de Vries, Vice decaan Faculty of Health Medicine and Life sciences, UM (NL), secretaris
 • Dhr. Fons Bovens, Directeur GGD Zuid Limburg (NL), penningmeester
 • Dhr. Hanno Kehren, Voorzitter regio Aachen (DE)
 • Dhr. Antonios Antoniadis, Minister regering Duitstalige gemeenschap België (BE)
 • Mevr. Katty Firquet, Gedeputeerde provincie Luik (BE)
 • Mevr. Elfriede Riesinger, Directeur NÖGUS (AT)
 • Mevr. Sara Reekmans, coördinator Logo Limburg (BE)

Contact

Brigitte van der Zanden
Directeur
Tel.: + 31 6 36062039
Email: info@euprevent.eu

Stichting euPrevent | EMR
Postbus 33
6400 AA Heerlen
Nederland

De Stichting euPrevent | EMR staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 50357468. De naam euPrevent en het beeldmerk zijn geregistreerd en beschermd in de Europese unie.

Informatiepakket Stichting euPrevent | EMR

 • Statuten
 • Contracten
 • Reglement